Murskaus

Kivi- ja kallioaineksen murskaus -

betonin, kiven ja roudan rikkominen

Murskaustyöt siirrettävällä murskauskalustolla

Maanrakennus Alenius Oy toteuttaa murskaustyöt siirrettävällä Locotrack- kolmivaihemurskauslaitoksella. Murskaamme sekä omia kiviaineksia että asiakkaiden kallio- ja kiviaineksia. Murskausprosessissa louhe murskataan ensin syöttämällä louhe esimurskaimeen kaivinkoneella. Esimurskattu louhe siirtyy välimurskauksen jälkeen jälkimurskaimeen. Jälkimurskauksen jälkeen valmis tavara kuljetetaan murskaimesta pois. Käytössämme oleva murskausprosessi parantaa murskekiven laatua.

Murskausta monenlaisissa työkohteissa

Siirrettävän murskauskalustomme ansioista pystymme toimimaan asiakkaan työkohteessa tai muulla työmaalla. Hoidamme murskaustyöt omilla laitteillamme työkohteissa. Työkohteet vaihtelevat pienistä murskausurakoista isompiin rakennushankkeisiin asti. Kalustoomme kuuluu myös Rammer- hydraulivasara, joka on tehokas työkalu betonin, kivien ja roudan rikkomiseen.

 

Murske on kestävä ja luja kiviaines

Kiven ja kalliomurskauksen tuloksena syntyvä, murtopintainen kiviaines on mursketta. Murskattu kiviaines on ominaisuuksiltaan kestävää ja lujaa. Murske soveltuukin erinomaisesti kestävyyttä vaativiin kohteisiin. Mursketta käytetään esimerkiksi rakennusten perustuksiin ja tienrakennuksen materiaalina.

Seulomalla kalliomursketta syntyy sepelimursketta. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sokkeleiden kosteuskatkoihin ja viherrakentamiseen.

Maanrakennus Aleniuksen murskauskalusto on ajanmukainen ja tehokas. Se vastaa hyvin alan erityisvaatimuksiin. Toimimme laajasti koko maarakennussektorilla. Pystymme tarjoamaan kattavasti maanrakennuspalveluita asiakkaidemme tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Maa-ainekset
Maansiirtotyöt
Maanrakennus
Murskaus