Maa-ainekset

Sorat- Hiekat- Murskeet - Sepelit - Kivituhka

Täytemaat -Seulottu multa - Kalliotuotteet

Kattava maa-ainesvalikoima monenlaiseen käyttöön

Maanrakennus Alenius Oy toimittaa ja myy maa-aineksia asiakkaiden erilaisiin rakennuskohteisiin. Meiltä löytyvät soveltuvat maa-ainekset teiden rakentamisen eri vaiheisiin pohjista päällysteisiin asti. Kattavasta maa-ainesvalikoimastamme voit valikoida viher- ja piharakentamisen tarpeisiin sopivat kiviainekset, mullat ja hiekat. Toimitamme erilaiset kivi- ja maa-ainekset kaikenlaiseen rakentamiseen. Tarvittaessa autamme sinua valitsemaan oikeanlaiset tuotteet kohteeseesi. Olipa rakennus- tai käyttökohteesi minkälainen tahansa, löydämme varmasti kattavasta maa-ainestarjoamastamme sopivat tuotteet. Maa-ainesvalikoimaamme kuuluvat sorat, hiekat, murskeet, sepelit, kivituhkat, täytemaat ja seulottu multa.

Laadukkaat ja käyttöön soveltuvat maa-ainekset

Maa- ja kiviaineksen laadussa on eroavaisuuksia. Maa-aineksen laatuun ja kiviaineksen puhtauteen vaikuttavat monet tekijät. Kiviaineksen laatuun vaikuttavat esimerkiksi louhittavan kallion kivilajike ja sen lujuus. Murskeen muodolla on vaikutusta murskeen laatuun ja sitä kautta vaikutuksia on myös käyttökohteena olevan rakenteen tiiviyteen. Murskaus, soran seulonta ja jalostaminen kuuluvat vahvasti Maanrakennus Alenius Oy:n ydinosaamiseen. Tuotteemme ovat laadukkaita CE- merkittyjä kiviaineksia.

Maa-ainesvalikoimaamme kuuluu myös seulotun mullan toimittaminen. Ravinteikkaalla mullalla luodaan kasveille ja nurmikolle hyvä kasvualusta. Asiakkaan tarpeen mukaan hoidamme myös tuotteidemme kuormaamisen ja kuljettamisen asiakkaan kohteeseen.

Soralajikkeet

 • Seulottu sora 0-8 mm

 • Seulottu sora 0-20 mm

 • Seulottu sora 0-90 mm

 • Soramurske 0-16 mm

 • Soramurske 0-31 mm

Kalliolajikkeet

 • Kivituhka 0-3 mm

 • Kivituhka 0-8 mm

 • Kalliomurske 0-16 mm

 • Kalliomurske 0-31 mm

 • Kalliomurske 0-56 mm

 • Kalliomurske 0-90 mm

 • Sepeli 3-8 mm

 • Sepeli 8-16 mm

 • Sepeli 16-31 mm

soraa

Sora

Soraa käytetään yleisesti teiden pintamateriaalina. Sitä käytetään suurempien täyttökohteiden täytemateriaalina, kun vaaditaan tiivistyvyyttä ja kantavuutta. Täytesoraa käytetään ennen pintakerrosta. Tuotamme soralajikkeita seulomalla monenlaisiin käyttökohteisiin.

Maanrakennus Alenius Oy:llä on myynnissä kattava valikoima soraa eri raekokoina.

 

hiekka

Hiekka

Hiekka on erinomainen kiviaines kivien tasaukseen ja asennukseen. Sen käyttökohteita ovat myös esimerkiksi hiekoitus- ja saumaustyöt. Maanrakennus Alenius Oy toimittaa seulottua laadukasta hiekkaa.

murskeet

Murskeet

Kalliomursketta syntyy kalliolouhinnan ja murskauksen tuloksena. Kalliomurske sisältää myös hienon kiviaineksen. Sitä voidaan käyttää teiden ja muiden kulkuväylien rakentamisessa. Kalliomurske on ominaisuuksiltaan tiivistä ja kantokykyistä. Maanrakennus Alenius Oy myy ja toimittaa usean eri raekoon kalliomurskeita.

sepeli

Sepelit

Murskaamalla ja seulomalla sorasta ja kalliosta saatua kiviainesta kutsutaan sepeliksi. Sepelistä on poistettu hienot ainesosat. Sepelillä on monia käyttökohteita ja se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi salaojissa, kapillaarikatkoissa sekä kulkuväylien hiekoituksessa ja  roiskesuojauksessa pihoilla tai puutarhoissa. Maanrakennus Alenius Oy:n valikoimista löytyy sepeliaineksia useassa raekoossa.

kivituhka

Kivituhka

Kivituhkaa käytetään muun muassa kivetyksien pohjustamisen materiaalina. Kivituhkaa voi myös käyttää teiden ja polkujen sekä parkkialueiden päällystykseen. Kivituhka muodostaa kovan, tasaisen ja helposti hoidettavan pinnan. Se sopii erinomaisesti myös saumausmateriaaliksi esimerkiksi noppakivien saumaukseen. Maanrakennus Alenius Oy:n kiviainestarjoamasta löytyy myös kivituhkaa.

multa

Seulottu multa

Seulottu multa on levitysvalmista nurmi- ja istutusalueiden sekä kasvimaiden perustamiseen tai korjaavaan hoitoon tarkoitettua laadukasta multa-ainesta. Se soveltuu erinomaisesti kasvualustaksi sekä ravintokasveille että nurmikoille. Maanrakennus Alenius Oy toimittaa laadukasta, seulottua multaa eri käyttökohteisiin.

täytemaa

Täytemaa

Täytemaata käytetään maaston tasoittamiseen ja korottamiseen. Se soveltuu erinomaisesti piharakentamiseen ja pengertämiseen. Täytemaa voi sisältää lähes kaikkia maa-ainestyyppejä, kuten moreenia, hiekkaa, multaa, kiviä ja louhetta. Maanrakennus Alenius Oy toimittaa myös täytemaata erilaisiin rakennuskohteisiin.

Ota yhteyttä

Maa-ainekset
Maansiirtotyöt
Maanrakennus
Murskaus